Orðaskifti beinleiðis

Leiting

Løgtingstíðindi

2. Donsk CPR-nummar til allar føroyingar

« Aftur


Orðaskifti ikki tøkt

 

Spyrjari: Bárður S. Nielsen
Svarari: Ríkisumboðið í Føroyum
Spurningur:

Á tingfundi 10. september 2018 boðaði formaðurin frá omanfyrinevnda fyrispurningi, sum er soljóðandi:

 

1.     Eru tað nakrar tøkniligar og/ ella løgfrøðiligar forðingar fyri, at føroyingar, frá føðing, fáa eitt danskt CPR-nummar afturat tí føroyska p-talinum?

 

Viðmerkingar

Frá tí føroyska sjúkrahúsverkinum eru vit vitandi um, at donsku sjúkrahússkipanirnar, sum vit eru knýtt at, brúka donsk CPR-nummur. Hetta hevur við sær trupulleikar í mun til upplýsingar og viðgerð av føroyskum sjúklingum á donskum sjúkrahúsum.

 

Tá føroyska sjúkrahúsverkið hevur eitt sera umfatandi samstarv við donsk sjúkrahús, er hetta ikki nøktandi og skapar ein ótryggleika. Tí verður hesin fyrispurningur settur.

Svar:

Á tingfundi 12. desember 2018 svaraði ríkisumboðsmaðurin í Føroyum, fyrispurninginum soleiðis:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet er der indhentet en udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som jeg kan henvise til:

”Lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) fastsætter reglerne for registrering af data i det danske CPR-system, herunder tildeling af personnummer. Færøerne har overtaget folkeregistrering og har egen lovgivning herom og eget folkeregistreringssystem. I overensstemmelse hermed gælder CPR-loven ikke for Færøerne.

 

Efter CPR-lovens § 3, stk. 1, nr. 1, tildeles personnumre til personer, der folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR på baggrund af fødsel eller tilflytning fra udlandet. Efter CPR-lovens § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, tildeles personnumre til personer, der inddrages under ATP eller skal undergives skattesagsbehandling i Danmark (kaldet administrativt personnummer).

 

Efter CPR-lovens § 3, stk. 8, kan økonomi- og indenrigsministeren herudover fastsætte regler om registrering af personnummer i CPR for personer, der ikke efter § 3, stk. 1, skal have tildelt et personnummer. Dette forudsætter ifølge forarbejderne til bestemmelsen, at der af andre grunde er behov for hos visse offentlige myndigheder at arbejde med et ti-cifret personnummer.

 

Med hjemmel i lovens § 3, stk. 8, er det i § 1, stk. 4, i bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. bestemt, at offentlige myndigheder efter aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet kan få adgang til at tildele administrative personnumre til nærmere angivne persongrupper og foretage registrering af disse i CPR til brug for myndighedens administrative sagsbehandling. En række myndigheder har fået meddelt adgang dertil.

 

Der er således ikke tekniske hindringer for at tildele administrative personnumre til personer, der ikke er bopælsregistreret i Danmark. Dette sker i vid udstrækning allerede i dag for eksempel til brug for personregistrering i kirkebogen, betaling af skat, behandling af ansøgninger om uddannelsesstøtte mv., men meddelelse af adgang til tildeling af administrative personnumre forudsætter et konkret behov herfor hos den offentlige myndighed til brug for myndighedens sagsbehandling.

 

Særligt vedrørende færinger kan det oplyses, at Rigspolitiet den 9. juni 2016 fik adgang til at tildele administrative personnumre til brug for Rigspolitiets udstedelse af førerkort til færinger, og den 14. november 2016 fik Region Hovedstaden adgang til at tildele administrative personnumre til færinger, der skal behandles på sygehuse i denne region. Region Hovedstaden har herudover påtaget sig at tildele administrative personnumre på vegne af de andre regioner til færinger, der skal behandles i andre regioner. Der tildeles således allerede administrative personnumre til brug for sygehusbehandling i Danmark til færinger, der ikke i forvejen har et dansk personnummer.”