Heilsuverk - fyrisiting

 

34  Uppskot til  ríkislógartilmæli um broyting í "anordning om sundhedsvæsenets centralstyrelse"

A. Upprunauppskot
B. 1. viðgerð
C. Orðaskifti við 1. viðgerð
D. Álit
E. 2. viðgerð (Einki orðaskifti)
F. 3. viðgerð
G. Orðaskifti við 3. viðgerð

Ár 2002, 27. november, legði Bill Justinussen, landsstýrismaður, vegna landsstýrið fram soljóðandi  

Uppskot

til

ríkislógartilmæli um broyting í "anordning om sundhedsvæsenets centralstyrelse"

Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar soljoðandi kongliga fyriskipan: 

"Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse" 

I henhold § 31 i lov nr. 258 af 12. april 2000 om ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. (Tilsyn med sundhedspersoner) bestemmes, at loven skal gælde for Færøerne i følgende affattelse:

§ 1

I anordning nr. 634 af 20. juli 1995 om ikrafttræden på Færøerne af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse foretages følgende ændringer:

 1. I § 4 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
 2. "Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan som led i tilsynet efter stk. 1 afkræve personer inden for sundhedsvæsenet de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre tilsynet."

  Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

 3. I § 5, stk. 1, nr. 2, ændres "sjælstilstand, eller" til: "sjælstilstand."
 4. § 5, stk. 1, nr. 3, ophæves.
 5. I § 5 indsættes som stk. 2-5:
 6. "Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan, når der er begrundet mistanke om forhold som beskrevet i stk. 1, påbyde en autoriseret sundhedsperson at lade sig underkaste undersøgelser og medvirke ved kontrolforanstaltninger samt at udlevere relevante helbredsoplysninger til belysning af nævnte forhold.
  Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan påbyde en autoriseret sundhedsperson at indstille sin virksomhed helt eller delvis, indtil påbud efter stk. 2 om undersøgelser, kontrolforanstaltninger eller udlevering af relevante helbredsoplysninger er efterkommet.
  Stk. 4. Sundhedsstyrelsens afgørelser i medfør af stk. 2 og 3 kan indbringes for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indbringelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Indenrigs- og Sundhedsministeriet bestemmer anderledes.
  Stk. 5. En sundhedsperson kan fratages autorisationen, hvis vedkommende overtræder påbud udstedt i medfør af stk. 3."

 7. Efter § 5 indsættes:
 8. "§ 5 a. Autoriserede sundhedspersoner er undergivet tilsyn af Sundhedsstyrelsen, som kan afkræve dem de oplysninger til brug for vurdering efter stk. 2 og 3, der er nødvendige for at gennemføre tilsynet.
  Stk. 2. En autoriseret sundhedsperson kan fratages autorisationen, såfremt udøveren må antages at være til fare for andre mennesker på grund af udvist grov forsømmelighed ved udøvelsen af hvervet.
  Stk. 3. Såfremt en autoriseret sundhedsperson har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed, kan Sundhedsstyrelsen påbyde vedkommende at ændre denne. Endvidere kan en autoriseret sundhedspersons virksomhedsområde indskrænkes delvis i de i 1. pkt. nævnte situationer.
  Stk. 4. Sundhedsstyrelsens afgørelser i medfør af stk. 3, 1. pkt., kan indbringes for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indbringelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Indenrigs- og Sundhedsministeriet bestemmer anderledes.
  Stk. 5. En sundhedsperson kan fratages autorisationen, hvis vedkommende ikke afgiver de i stk. 1 omtalte oplysninger eller ikke efterkommer påbud efter stk. 3, 1. pkt."

 9. § 6, stk. 1, affattes således:
 10. "Finder Sundhedsstyrelsen, at en autorisation skal fratages efter § 5 eller § 5 a, eller at en autoriseret sundhedspersons virksomhedsområde skal indskrænkes efter § 5 a, stk. 3, 2. pkt., afgiver Styrelsen indstilling til indenrigs- og sundhedsministeren herom."

 11. I § 8 indsættes tre steder efter "fratagelse af autorisation": "eller indskrænkning af virksomhedsområde".
 12. I § 10, stk. 1, indsættes efter "autorisation": "eller indskrænkning af virksomhedsområdet".
 13. § 11 affattes således:
 14. "§ 11. Indenrigs- og sundhedsministeren kan efter ansøgning give en person, der har fået frataget autorisation til udøvelse af et hverv eller indskrænket sit virksomhedsområde inden for sundhedsvæsenet efter §§ 5-9, tilladelse til at generhverve autorisationen eller få ophævet indskrænkningen af virksomhedsområdet, når de omstændigheder, der begrundede fratagelsen eller indskrænkningen af virksomhedsområdet, ikke længere er til stede.
  Stk. 2. Et afslag fra indenrigs- og sundhedsministeren om generhvervelse af autorisation eller ophævelse af indskrænkning af virksomhedsområdet efter stk. 1 kan tidligst indbringes for domstolene ét år efter, at der er truffet afgørelse om endelig fratagelse af autorisation eller indskrænkning af virksomhedsområdet, eller det ved dom er nægtet den pågældende person at generhverve autorisationen eller at få ophævet indskrænkningen af virksomhedsområdet."

 15. I § 19 ændres i sidste stykke "Stk. 3." til: "Stk. 4."
 16. I § 25 ændres "§ 4, stk. 3" til: "§ 4, stk. 2 og 4".
 17. I § 26 indsættes efter "autorisation": "eller indskrænkning af virksomhedsområdet".

§ 2

Anordningen træder i kraft dagen efter, at den er kundgjort på Færøerne."

Viðmerkingar
Sundhedsstyrelsen (landslæknin) hevur eftirlit við tí heilsufakliga virkseminum, sum starvsfólk innan heilsuverkið útinna. Løggildisskipanir eru settar í verk fyri meginpartin av heilsustarvsfólkunum, ið starvast innan heilsuverkið í Føroyum. Fevnd av hesum eru læknar, sjúkrasystrar, ljósmøður, tannlæknar, tannrøktarar, kliniskir tannrøktarar, terapiassistentar (ergo- og fysioterapeuter) og kliniskir diætistar. Tað er Sundhedsstyrelsen, ið gevur boð um tær viðkomandi løggildingarnar. Í kapittul 2 í lógini um "sundhedsvæsenets centralstyrelse" eru millum annað ásetingar um frátøku og afturgeving av løggilding.

Tær broytingar, ið standast av lóg nr. 258 frá 12. apríl 2000, hava við sær, at eftirlitsmyndugleikin fær betri møguleikar at taka sær av trygdini hjá sjúklingum í teimum førum, har einstakt heilsustarvsfólk fremur heilsufakligt virksemi á ein skilaleysan hátt. Tann skilaleysa framferðin kann partvís viðvíkja teimum persónligu eginleikunum (sjúka og misnýtsla) hjá starvsfólki og partvíst tí fakliga førleikanum hjá starvsfólki. Í lógini stendur eisini, at myndugleikarnir kunnu krevja at fáa tær upplýsingar til vega frá starvsfólki innan heilsuverkið, ið eru neyðugar fyri at fremja eftirlitið.

Sambært ásetingunum í kongligari fyriskipan nr. 633 frá 20. juli 1995 um gildiskomu í Føroyum av lóg um embætisstovnar v.m. hevur Landslæknin eftirlit vegna Sundhedsstyrelsen. So leingi tað føroyska heilsuverkið er knýtt at Sundhedsstyrelsen, verður tað mett hóskandi, at Landslæknin og Sundhedsstyrelsen hava somu heimildir eins og í Danmark at krevja upplýsingar frá heilsustarvsfólki í Føroyum. Sambært galdandi reglum eru eingir revsimøguleikar, um so er, at eitt heilsustarvsfólk ikki ynskir at vera við til at upplýsa um eitt mál viðvíkjandi síni egnu starvsútinnan. Endamálið er at økja um møguleikarnar hjá myndugleikunum at varða um trygdina hjá sjúklingum.

Sambært uppskotinum til § 4, stk. 2, smb. § 25, kunnu heilsufólk hereftir sektast við bót, um tey ikki lata tær upplýsningar, ið Sundhedsstyrelsen metir neyðugar í tí vanliga eftirlitinum av heilsustarvsfólkum.

Í skrivi, dagfest 7. juni 2000, og skrivi, dagfest 12. december 2001, biður landslæknin um, at ásetingarnar verða settar í gildi í Føroyum.

Uppskotið hevur verið til hoyringar hjá Indenrigs- og Sundhedsministeriet umvegis Ríkisumboðið, Landslæknanum, Læknafelag Føroya, Landssjúkrahúsinum, Klaksvíkar Sjúkrahúsi, Suðuroyar Sjúkrahúsi, Løgmansskrivstovuni, Dátuefterlitinum og Fyribyrgingarráðnum.

Landslæknin og Læknafelag Føroya hava givið til kennar, at tey ynskja, at ásetingarnar verða settar í gildi. Landslæknin hevur serstakliga biðið um, at ásetingarnar í § 5 a verða settar í gildi. Indenrigs- og Sundhedsministeriet hevur boðað frá, at "ministeriet er af den opfattelse, at de ændringer af centralstyrelsesloven, der blev gennemført ved lov nr. 258 af 12. april 2000, bør sættes i kraft for Færøerne." Ongar viðmerkingar eru komnar frá hinum hoyringspørtunum.

Hjáløgd skjøl
Skjal 1: Kongelig anordning nr. 634 af 20. juli 1995 om ikrafttræden på Færøerne af lov om sundhedsvæsnets centralstyrelse.
Skjal 2: Lovbekendtgørelse nr. 215 af 9. april 1999.
Skjal 3: Lov nr. 258 af 12. april 2000 om ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. (Tilsyn med sundhedspersoner).
Skjal 4: Forslag til lov om ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. (Tilsyn med sundhedspersoner).
Skjal 5: Skriv frá Landslæknanum, dagfest ávíkavist 7. juni 2000 og 12. desember 2001.

1. viðgerð 3. desember 2002. Málið beint í trivnaðarnevndina, sum tann 4. desember 2002 legði fram soljóðandi

Álit

Landsstýrið hevur lagt málið fram tann 29. november 2002, og eftir 1. viðgerð tann 3. desember 2002 er tað beint trivnaðarnevndini.

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 4. desember 2002.

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Bill Justinussen, landsstýrismann.

Ein samd nevnd tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið, tó við eini lítlari tekniskari broyting, og setir tí fram soljóðandi

b r o y t i n g a r u p p s k o t

Í § 1 verður í staðin fyri orðini "anordning nr. 634 af 20. juli 1995 om ikrafttræden på Færøerne af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse " sett "lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse i den skikkelse, den gælder på Færøerne, jfr. lov nr. 391 af 7. juni 1989, og senest ændret ved lov nr. 503 af 30. juni 1993, som sat i kraft ved kgl. anordning nr. 634 af 20. juli 1995"

2. viðgerð 11. desember 2002. Broytingaruppskot frá samdari trivnaðarnevnd til § 1 samtykt 30-0-0. Uppskotið soleiðis broytt samtykt 30-0-0. Uppskotið fer soleiðis samtykt til 3. viðgerð.

Á tingfundi 13. desember 2002 løgdu tingmenninir Alfred Olsen, Rúni Hentze, Marjus Dam, Kristian Magnussen, Andrias Petersen, Jóanis Nielsen og Jenis av Rana fram soljóðandi

b r o y t i n g a r u p p s k o t

til 3. viðgerð  

Í § 1 verður "391 af 7. juni 1989" broytt til "397 af 10. juni 1987"

Viðmerkingar:
Í broytingaruppskotinum í álitinum hevur ein villa sníkt seg inn sum við hesum verður rættað.

3. viðgerð 13. desember 2002. Broytingaruppskot frá Alfred Olsen, Rúna Hentze, Marjus Dam, Kristian Magnussen, Andrias Petersen, Jóanis Nielsen og Jenis av Rana samtykt 24-0-0. Uppskotið, sum samtykt við 2. viðgerð, og soleiðis broytt við 3. viðgerð, endaliga samtykt 25-0-0. Málið avgreitt.